Góp ý Dự thảo Luật Giá

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT GIÁ

Ths. Bùi Đức Hiển

Viện Nhà nước và Pháp luật

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Luật Giá, chúng tôi có một số góp ý như sau:

Một là, về đối tượng áp dụng tại Điều 2 của Dự thảo Luật chúng tôi cho rằng nên quy định cả đối tượng là người tiêu dùng. Bởi suy cho cùng đây là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi yếu tố giá cả, hơn nữa qua hoạt động của mình họ cũng có thể tác động vào giá cả;

Hai là, về phương pháp định giá, trong Luật quy định phương pháp định giá có sự hướng dẫn của Chính phủ. Chúng tôi cho rằng, Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng song song Nghị định về phương pháp định giá để đảm bảo thực thi pháp luật về giá có hiệu quả;

Ba là, về quyền trong lĩnh vực định giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Điều 8, Luật Giá quy định: cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh có quyền định giá mua bán hàng hóa của mình (trừ hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá). Tuy nhiên, Luật lại chưa quy định rõ những hàng hóa, dịch vụ nào nhà nước có quyền định giá. Do vậy cá nhân, tổ chức rất khó biết được hàng hóa, dịch vụ của mình có thuộc danh mục nhà nước có thẩm quyền định giá hay không. Khoản 6 Điều 8 quy định về hạ giá hàng hóa, dịch vụ và thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng tại cửa hàng. Luật chưa quy định mức tối đa được hạ giá là bao nhiêu % để tránh độc quyền. Mặt khác, đối với các loại hàng hóa, dịch vụ  đặc thù, thời gian hạ giá được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thế nào là hàng hóa đặc thù luật lại chưa làm rõ, vì vậy rất khó xác định.

Bốn là, về đăng ký giá bán (hoặc mua) hoặc kê khai giá theo quy định của pháp luật tại Điều 9 thì áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký hoặc phải kê khai giá. Tuy nhiên, không thấy danh mục quy định về các hàng hóa này. Đây cũng là vấn đề cần được bổ sung.

Năm là, về thẩm quyền bình ổn giá tại khoản 1 và khoản 2, Điều 14 của Luật Giá, có thể thấy thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá giữa Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính chưa rõ ràng. Ở Thủ tướng có cả quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn đối với cả hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thực hiện bình ổn giá cũng như ngoài danh mục bình ổn giá trong phạm vi cả nước. Trong khi đó các biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục bình ổn trong phạm vi cả nước cũng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Do vậy cần có sự quy định rõ hai vấn đề này để đảm bảo thống nhất về thẩm quyền quyết định.

Sáu là, về cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá (Điều 18) dựa vào quy định mức độ quan trọng của hàng hóa, từ đặc biệt quan trọng cho đến quan trọng… để quy định thẩm quyền thuộc cơ quan nào. Tuy nhiên, Luật lại chưa quy định rõ loại hàng hóa, dịch vụ nào là đặc biệt quan trọng và loại nào là quan trọng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn thẩm quyền ra quyết định của các cơ quan này. Do vậy cần xác định và quy định rõ loại hàng hóa, dịch vụ nào thuộc thẩm quyết định giá của Chính phủ, loại hàng hóa dịch vụ nào thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng;…

Bảy là, trong Mục IV. Kiểm soát các yếu tố hình thành giá, trong đó có quy định về các hàng hóa, dịch vụ phải kiểm soát các yếu tố cấu thành giá; cơ quan có thẩm quyền kiểm soát các yếu tố cấu thành giá và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong việc kiểm soát các yếu tố hình thành giá. Tuy nhiên, Luật lại chưa quy định các yếu tố hình thành giá. Mặt khác, yếu tố hình thành giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát độc quyền giá để xác định xem giá tổ chức độc quyền quy định giá đã hợp lý chưa. Từ đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm soát độc quyền. Đây lại là một thiếu sót cần được bổ sung trong Luật hoặc trong các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

Tám là, Nhà nước sử các biện pháp kinh tế, hành chính bình ổn giá. Tuy vậy, Luật cũng chưa chỉ ra biện pháp kinh tế, biện pháp hành chính cụ thể nào được áp dụng để bình ổn giá? Phải chăng các biện pháp kinh tế và hành chính này giống với các quy định pháp luật khác, hay có đặc thù riêng? Vấn đề này chúng ta cũng cần phải làm rõ.

Chín là, về công khai thông tin về giá theo Điều 31, Luật chưa quy định cụ thể cơ quan truyền thông nào được tham gia đưa tin (tất cả các cơ quan truyền thông hay chỉ một số cơ quan truyền thông chủ đạo) và họ có thể lấy thông tin về giá từ đâu, từ cơ quan nào?

Mười là, về thẩm định giá, Luật quy định chỉ có tổ chức có đủ điều kiện, năng lực theo quy định của Luật này thì được hoạt động thẩm định. Còn cá nhân không được thẩm định độc lập. Tuy nhiên, vấn đề là cá nhân có đủ các điều kiện luật định và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định khách quan, hiệu quả thì tại sao họ lại không thể tham gia vào hoạt động thẩm định giá độc lập. Chúng tôi cho rằng cần nghiên cứu rõ vấn đề này xem có nên đưa cá nhân độc lập được tham gia vào quá trình thẩm định hay không.

Mười một, về tổ chức thẩm định giá gồm tổ chức không thuộc nhà nước và tổ cứ định giá của nhà nước (Điều 38). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng về vấn đề này nên xã hội hóa để cho các tổ chức ngoài nhà nước làm, nhà nước nên nghiên cứu và đưa ra các điều kiện, trình tự, thủ tục hoạt động và giám sát đối với các tổ chức này mà thôi. Làm được điều này sẽ góp phần quan trọng làm giảm áp lực cho Nhà nước, đồng thời sẽ tăng tính khách quan đặc biệt trong trường hợp thẩm định giá đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của nhà nước;

Mười hai, Luật quy định có 02 loại tổ chức định giá, của nhà nước và phi nhà nước, nhưng vấn đề đặt ra là trong trường hợp cả hai tổ chức này cùng tham gia định giá một loại hàng hóa mà ra những kết quả khác nhau thi theo kết quả của tổ chức nào? Luật chưa trả lời được câu hỏi này.

Nhìn chung, qua nghiên cứu Dự thảo Luật này chúng tôi cho rằng việc ban hành Luật Giá là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi đòng ý với đa phần các quy định mà Ban Soạn thảo đưa ra. Tuy nhiên, để Luật giá ra đời và đi vào cuộc sống có hiệu quả. Chúng tôi đề nghị Ban soạn thảo lưu ý một vài s kiến đóng góp tản mạn nêu trên.

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: