Tóm tắt Nhiệm vụ cấp Bộ của Phòng pháp luật Môi trường

 Tên Nhiệm vụ: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra . Mã số: CT 11-16-11

                                                          Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Bùi Đức Hiển

                                                                       Phòng Pháp luật Môi trường

1) Mục tiêu của Đề tài:

      .  Mục tiêu tổng quát:

 Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra và pháp luật. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra.

– Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đất đai ở xã, phường, thị trấn.

     . Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

          – Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra.

– Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về bồi thường thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra.

 – Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra.

             – Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra

– Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về hòa giải tranh chấp đất đai tại xã, phường, thị trấn và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

2) Tóm tắt nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu của Nhiệm vụ:

2.1. Những vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra

–  Quan niệm về thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường

–  Chủ thể có hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra thiệt hại

–  Chủ thể bị xâm hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra

–  Cơ sở của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra:

+ Có hành vi vi phạm

+ Có thiệt hại

+ Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra

– Việc xác định thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra

– Mô hình lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra.

2.2. Pháp luật về bồi thường thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra:

– Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra: Khái niệm và đặc điểm

– Xác định suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra

– Bồi thường thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra: Khái niệm, đặc điểm

– Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra

– Các quy định pháp luật bồi thường thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra.

– Tình hình thực hiện các quy định pháp luật bồi thường thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra và các vấn đề đặt ra.

–  Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra. 

2.3. Pháp luật về bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra:

– Thiệt hại về  sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra: Khái niệm và đặc điểm

– Xác định thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra

–  Bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra: Khái niệm, đặc điểm

– Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra

– Các quy định pháp luật bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra.

– Tình hình thực hiện các quy định pháp luật bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra và các vấn đề đặt ra.

–  Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra.

2.4. Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai tại xã, phường, thị trấn

          – Tranh chấp đất đai: Khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân

– Hòa giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn: Khái niệm, đặc điểm

– Các nguyên tắc, các yêu cầu của hòa giải tranh chấp đất đai xã, phường, thị trấn.

– Các quy định pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn.

– Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về  hòa giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn.

–  Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: