Danh sách luận văn Thạc sĩ luật học chuyên ngành kinh tế và dân sự từ năm 2008 đến năm 2010

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật hiện đang lưu giữ bản chính các luận văn Thạc sĩ luật học chuyên ngành kinh tế và dân sự. Bạn đọc muốn tham khảo nội dung chi tiết của các luận văn này, xin liên hệ trực tiếp với Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1 – Phạm Hồng Loan
Những vấn đề pháp lý về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Hồng Loan . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 94 tr.
Chuyên ngành: Luật dân sự
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Hà Thị Mai Hiên
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 203

2- Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh về chỉ dẫn thương mạ
i : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Ngọc Diệp . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 91 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Ts. Bùi Nguyên Khánh
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 204

3- Nguyễn Thị Huệ
Pháp luật về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Huệ . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 81tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 205

4- Trương Thị Mỹ Hạnh
Tranh chấp nội bộ và giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Trương Thị Mỹ Hạnh . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 92 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Ts. Dương Đức Chính
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 206

5- Nguyễn Thanh Tú
Pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải ở Việt Nam
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Tú . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 90 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Ts. Vũ Quang
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 207

6- Lê Quang Hoà
Pháp luật về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Quang Hoà . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 100 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Phạm Hữu Nghị
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LADS 208

7- Nguyễn Thu Phương
Bồi thường thiệt hại trong quá trình giao kết hợp đồng trong kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thu Phương . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 85 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 209

8- Lê Thị Thu Hằng
Thực hiện cam kết WTO về bảo hộ nông nghiệp của Việt Nam
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Thu Hằng . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 90 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Ts. Lê Mai Thanh
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 210

9- Nguyễn Sơn
Quy chế kinh tế phi thị trường (NME) và giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của nó đối với Việt Nam
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Sơn . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 82 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Đinh Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 211

10- Nguyễn Huy Chuyển
Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm toán trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Huy Chuyển . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 76 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts.
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 212

11- Lương Thị Hải Yến
Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lương Thị Hải Yến . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 91 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 213

12- Nguyễn Khắc Tuấn
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Khắc Tuấn . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 94 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Hữu Chí
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 214

13- Trần Thị Thuý
Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Thuý . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 106 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Trung Tín
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 215

14- Nguyễn Đức Thọ
Pháp luật về hỗ trợ người có quyền sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi và thực trạng áp dụng tại Hà Nội
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đức Thọ . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 86 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Phạm Hữu Nghị
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 216

15- Lưu Thị Bích Hường
Quản lý và thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản ở Việt Nam
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Lưu Thị Bích Hường . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 114 tr.
Chuyên ngành: Luật dân sự
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 192

16- Nguyễn Thị Phương Nhung
Chế độ pháp lý về vốn trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2005
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Phương Nhung . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 83 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Trung Tín
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 193

17- Nguyễn Ngọc Anh Đào
Pháp luật về phí bảo vệ môi trường ở Việt Nam
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Ngọc Anh Đào . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 117 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Hà Thị Mai Hiên
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 194

18- Đinh Thế Minh
Hợp đồng mua bán điện theo pháp luật Việt Nam
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Đinh Thế Minh . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 103 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Hà Thị Mai Hiên
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 195

19- Nguyễn Thanh Tùng
Pháp luật về giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung ở Việt Nam
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Tùng . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 92 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 196

20- Dương Hương Quế
Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng ở Việt Nam hiện nay
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Dương Hương Quế . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 83 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Ts. Lê Mai Thanh
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 197

21- Đỗ Thị Hải Yến
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Thị Hải Yến . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 107 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Phạm Hữu Nghị
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 198

22- Uông Quang Huy
Quy chế pháp lý về công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế nhà nước
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Uông Quang Huy . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 87 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 199

23- Nguyễn Vân Hằng
Pháp luật về bảo lãnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Vân Hằng . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 96 tr.
Chuyên ngành: Luật dân sự
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Ts. Bùi Nguyên Khánh
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 200

24- Lê Tuấn Định
Những vấn đề pháp lý về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Tuấn Định . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 105 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Phạm Hữu Nghị
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LADS 201

25- Lê Đình Ứng
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty ở Việt Nam
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Đình ứng . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 93 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Đức Minh
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LADS 202

Nguồn: http://isl.gov.vn/content/538_Danh_sach_luan_van_Thac_si_luat_hoc_chuyen_nganh_kinh_te_va_dan_su_tu_nam_2008_den_nam_2010.aspx

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: