Danh sách luận án Tiến sĩ luật học từ năm 2007 đến năm 2009

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật hiện đang lưu giữ bản chính các luận án Tiến sĩ luật học. Bạn đọc muốn tham khảo nội dung chi tiết của các luận án này, xin liên hệ trực tiếp với Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. 

1- Phạm Kim Anh
Trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự Việt Nam
 : Luận án tiến sĩ Luật học / Phạm Kim Anh . – H. : Đại học Luật Hà Nội, 2007 . – 171 tr.
Chuyên ngành: Luật dân sự
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Đại học Luật Hà Nội
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Văn Luyện; Pgs.Ts. Đinh Văn Thanh
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 138

2- Nguyễn Minh Tuấn
Cơ sở lý luận và thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật dân sự
: Luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Minh Tuấn . – H. : Đại học Luật Hà Nội, 2007 . – 190 tr.
Chuyên ngành: Luật dân sự
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Đại học Luật Hà Nội
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Hà Thị Mai Hiên
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 139

3- Nguyễn Đức Cường
Hoàn thiện pháp luật về quản lý các trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
 : Luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Đức Cường . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 192 tr.
Chuyên ngành: Luật hiến pháp
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 126

4- Dương Nguyệt Nga
Pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
: Luận án tiến sĩ Luật học / Dương Nguyệt Nga . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 207 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 127

5- Lê Việt Long
Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ
 : Luận án tiến sĩ Luật học / Lê Việt Long . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 199 tr.
Chuyên ngành: Luật hình sự
Người hướng dẫn: Gs. Ts. Võ Khánh Vinh
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 128

6- Nguyễn Quang Thái
Pháp chế XHCN trong hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 : Luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Quang Thái . – H. : Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2008 . – 220 tr.
Chuyên ngành: Lý luận NN và PL
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Quách Sĩ Hùng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 129

7- Vũ Thị Hoài Phương
Giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 : Luận án tiến sĩ Luật học / Vũ Thị Hoài Phương . – H. : Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2008 . – 192 tr.
Chuyên ngành: Lý luận NN và PL
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn: Gs. Ts. Lê Minh Tâm
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LATS 130

8- Nguyễn Thanh Thuỷ
Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 : Luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Thuỷ . – H. : Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2008 . – 192 tr.
Chuyên ngành: Lý luận NN và PL
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trịnh Đức Thảo; Pgs. Ts. Hoàng Thế Liên
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LATS 131

9- Nguyễn Thị Thương Huyền
Hoàn thiện pháp luật thanh tra trong giai đoạn hiện nay
: Luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thương Huyền . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 192 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LATS 132

10- Nguyễn Văn Tiến
Thẩm quyền xét xử của toà án nhân dân đối với các vụ việc kinh doanh, thương mại theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam
 : Luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Văn Tiến . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 187 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Văn Luyện
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 133

11- Lê Danh Tuy
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong quân đội -Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận án tiến  sĩ Luật học / Lê Danh Tuy . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 199 tr.
Chuyên ngành: Luật kinh tế
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu khio: LATS 134

12- Trần Ngọc Hương
Đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La
 : Luận án tiến  sĩ Luật học / Trần Ngọc Hương . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 215 tr.
Chuyên ngành: Tội phạm học
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 135

13- Nguyễn Phương Lan
Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định pháp lý về nuôi con nuôi ở Việt Nam
 : Luận án tiến  sĩ Luật học / Nguyễn Phương Lan . – H. : Đại học Luật Hà Nội, 2007 . – 205 tr.
Chuyên ngành: Luật dân sự
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Đại học Luật Hà Nội
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Đinh Văn Thanh; Ts. Đinh Khung Trung
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 136

14- Mạc Minh Sản
Hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức chính quyền cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN
 : Luận án tiến sĩ Luật học / Mạc Minh Sản . – H. : Đại học Luật Hà Nội, 2007 . – 195 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Đại học Luật Hà Nội
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Hà Thị Mai Hiên
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LATS 137

Nguồn: http://isl.gov.vn/content/537_Danh_sach_luan_an_Tien_si_luat_hoc_tu_nam_2007_den_nam_2009.aspx

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: